Usługi dodatkowe

Współpracujemy z:

✔  rzeczoznawcami majątkowymi przy określeniu wartości nieruchomości


✔  geodetami i projektantami budowlanymi i architektami


✔  kancelariami prawnymi w zakresie porad prawnych dotyczących wszelkich spraw związanych z nieruchomościami


✔  ubezpieczycielami ubezpieczeń nieruchomości do potrzeb banków i prywatnych